Biz System

Biz System

BIZ.System wdraża innowacyjną technologię systemu do tworzenia biznesplanów. Z wykorzystaniem dla dotacji, analityki, edukacji.

Jak działa

Tworzenie biznesplanu bazuje na logice ludzkiego umysłu, tj. krok-po-kroku, koncentracji na szczegółach dotyczących każdego z aspektów biznesplanu z osobna (produktów, kosztów). Dla każdego wzorca (czyli konkretny konkurs, w konkretnym działaniu, określonego programu) opracowujemy indywidualną ścieżkę konwersji.

Co daje

BIZ.System gwarantuje, że wypełniony biznesplan jest w pełni poprawny logicznie i wewnętrznie spójny. Biznesplan wymusza podanie informacji niezbędnych dla (pozytywnej) oceny przedsięwzięcia. Ścieżka konwersji powoduje, że informacje te są prezentowane zgodnie z kryteriami oceny. W efekcie skuteczny biznesplan może napisać każdy, a specjalista zrobi to o wiele szybciej.