Inkubator Technologiczny w Lublinie

Najlepsze miejsce dla Twojego Start Up!

Inkubator

Inkubator Technologiczny w Lublinie (IT) jest częścią Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego zapewniającą firmom zakładanym przez początkujących przedsiębiorców (tzw. Start-up) pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności. Pomoc ta obejmuje m.in. wynajem na preferencyjnych warunkach powierzchni biurowej wraz z odpowiednią infrastrukturą, dostęp do specjalistycznie wyposażonych pomieszczeń (sala konferencyjna, pomieszczenia biurowo) oraz świadczenie usług doradczych.
Misją Inkubatora Technologicznego, zgodnie ze studium wykonalności dla projektu pt. „Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie”, jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki aglomeracji lubelskiej poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm wykorzystujących zaawansowane technologie, działających w branżach o dużym potencjale wzrostu i szerokich perspektywach na przyszłość jak również ułatwienie prowadzenia biznesu studentom, absolwentom i pracownikom lubelskich uczelni, którzy dostrzegają możliwość spełnienia zawodowego przez prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.
Dzięki działaniom Inkubatora Technologicznego możliwe będzie również wzmocnienie sektora zaawansowanych technologii w Lublinie i działanie na rzecz przyciągnięcia zainteresowanych nim potencjalnych inwestorów.

Inkubator Technologiczny – dobre miejsce dla Twojej firmy

Inkubator Technologiczny – dobre miejsce dla Twojej firmy

Inkubator Technologiczny – dobre miejsce dla Twojej firmy

Oferta

Oferta Inkubatora Technologicznego jest skierowana do:

  • założycieli nowych przedsiębiorstw (tj. istniejących nie dłużej niż 1 rok przed zgłoszeniem się do Inkubatora), którzy poszukują wsparcia i specjalistycznej pomocy w pierwszej fazie rozwoju swoich start-upów;
  • przedsiębiorstw z branży technologii informatycznych istniejących dłużej niż 1 rok, poszukujących fachowej pomocy doradczej z zakresu prawa, marketingu, finansów, zarządzania, bądź chcących skorzystać ze specjalistycznych zasobów, jakimi dysponuje Inkubator.

Inkubator Technologiczny w szczególności zorientowany jest na rozwój przedsiębiorstw w następujących branżach: informatyka, telekomunikacja, branże w których model biznesowy oparty jest w dominującym stopniu na wykorzystaniu ICT (teleinformatyka), biotechnologia, optoelektronika, ochrona środowiska oraz branże wiodące zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.

 

Kalendarz dostępności sal szkoleniowych w Inkubatorze Technologicznym

calendar_5-512

 

 

Oferta

Oferta

Kontakt

Inkubator Technologiczny

ul. Dobrzańskiego 1

20-262 Lublin

tel. 81 534 61 00